Regulamin

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą  z Państwem zawarliśmy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie było możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest FOTO BAJKA Tomasz Kowalski, kontakt e-mail:info@fotobajka.com ; Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych. Jedynymi podmiotami, którym dane mogą zostać przekazane w trakcie realizacji umowy będą te, które współuczestniczyły w jej wykonywaniu. Podmiotami tymi są   przewoźnicy  realizujący na rzecz Państwa usługi  transportowe – jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniodawcą;

 

Jeśli jesteście Państwo podmiotem z którym nie doszło do zawarcia umowy z FOTO BAJKA  wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.

FOTO BAJKA  gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

    Właścicielem serwisu www.fotobajka.com jest profesjonalny zakład fotograficzny z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Rynek 2. Długoletnie doświadczenie w branży fotograficznej oraz najwyższej klasy sprzęt, pozwalają nam zagwarantować Państwu najwyższą jakośc usług.

1. Podstawowym warunkiem dokonywania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji. Korzystanie z serwisu www.fotobajka.com jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień.

2. Za zlecone usługi płacimy:

  • GOTÓWKA - płatność za usługę następuje w chwili odbioru paczki - za pobraniem pocztowym.

  • PRZELEWEM - przedpłatę na konto: 03 1020 5138 0000 9102 0012 1525 w banku PKO BP , wraz z imieniem i nazwiskiem zlecającego i numerem zlecenia. Właścicielem konta jest Foto BAJKA Tomasz Kowalski, ul. Rynek 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie

3. Koszty dostawy poprzedzonej przelewem bankowym:

  • 19 zł

4. Koszty dostawy pocztowej:

  • 25 zł - za przesyłkę priorytetową za pobraniem,

5. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko po potwierdzeniu przez www.fotobajka.com e-mailem, sms-em lub za potwierdzeniem telefonicznym.

6. Wraz z odbitkami otrzymują Państwo paragon (jest możliwe otrzymanie faktury VAT lub faktury VAT-UE, ale niezbędne jest wypełnienie odpowiednich rubryk formularza rejestracyjnego, a w przypadku faktury VAT-UE podanie prawidłowego numeru VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym).

7. Wysyłka odbitek Pocztę Polską - najpóźniej w ciągu 3 dni od potwierdzenia zamówienia (wyłączając soboty, niedziele i święta), a przesyłka dociera do Państwa zazwyczaj w terminie od 1 do 2 dni od momentu wysyłki. Dopuszczamy możliwość wysyłki dowolnym kurierem w przypadku skierowania go do naszej firmy przez zlecającego i na jego koszt

8. Z tytułu gwarancji jakości usług odpowiedzialność serwisu www.fotobajka.com obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn wynikłych podczas realizacji zlecenia. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe podczas transportu oraz powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, tj. błędnego wypełnienia formularza zamówienia, a także słabą jakość odbitek wynikająca z niskiej jakości przesłanych plików.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywanych odbitek należy składać pisemnie na adres właściciela serwisu (patrz pkt.1) z dopiskiem "www.fotobajka.com - reklamacja" lub za pomocą poczty elektronicznej na adres info@fotobajka.com w terminie 3 dni od daty otrzymania przesyłki. Reklamację należy złożyć dołączając kopię dokumentu sprzedaży (faktury lub paragonu). Reklamacje będą rozpatrywane w możliwie najszybszym terminie.

10. Foto Bajka jako jedyny właściciel serwisu, gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego oraz wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z realizację zamówienia. Dane te nie będą przekazywane przez www.fotobajka.com innym podmiotom. Gwarantujemy również, że pliki graficzne przesłane w celu wykonania odbitek nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu, czego gwarancją jest dobre imię naszej firmy oraz zaufanie jakim od lat obdarzają nasi klienci.

11. Zakład zastrzega sobie prawo do odrzucenia zlecenia bez podania przyczyny, a decyzja ta jest ostateczna i niepodważalna. Zakład rozważy w szczególności, czy zlecenie nie zawiera treści obelżywych, zniesławiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich, a także czy zlecenie nie narusza praw autorskich i im pokrewnych oraz czy zlecenie nie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

Nie będą realizowane zlecenia:

- zawierające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji, pornografii;

- sprzeczne z obowiązującym prawodastwem;

- mogące naruszyc prywatne lub publiczne prawa oraz prawa autorskie bez zgody autorów i osób (lub ich rodziców lub prawnych opiekunów), których osoba znajduje się w zamawianych materiałach;

- wysyłane anonimowo i z błędnymi danymi.

 

 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory będą załatwiane polubownie.

 webPhoto (1.5.6.422)

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

Ta strona przechowuje informacje przy pomocy ciasteczek.

Zapoznaj się z naszym regulaminem.